Boudewijn Chabot

Boudewijn Chabot
Nederland, Amsterdam 28 maart 2008 Boudewijn Chabot, psychiater en schrijver van het boek 'Informatie over zorgvuldige levensbeeĀ•ndiging' uitgegeven door de WOZZ = Stichting Wetenschappelijk Onderzoek naar Zorgvuldige Zelfdoding. Foto: Charlotte Bogaert/Hollandse Hoogte

This website Dignified Dying provides access to the books and films of Boudewijn Chabot M.D. Over the past twenty years he has devoted his life to research methods for a self-chosen and humane death for very old or very ill persons.